24 .6.2017 SETKÁNÍ MYSLIVCŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE A PŘEHLÍDKU LOVECKÝCH TROFEJÍ

Výstava trofejí 2017 CZ