Personell daten shutz

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na webové stránky www.lesycr.cz (dále jen webové stránky). Provozovatelem a majitelem webových stránek je společnost Lesy České republiky, s.p. (dále jen provozovatel). Provozovatel tímto prohlašuje, že bude vždy respektovat a chránit soukromí uživatelů. Provozovatel zaručuje, že s osobními údaji bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Účel, k němuž jsou osobní údaje zpracovány, vyplývá z obsahu příslušné stránky, která umožňuje vložení těchto údajů. Takto získané osobní údaje se využívají výhradně k účelům, k nimž je uživatel provozovateli poskytl. Poskytnuté osobní údaje mohou být pro výše uvedené účely zpracovávány případně i třetími stranami, které se podílejí na zajištění příslušné služby. Tyto třetí strany jsou smluvně zavázány k dodržování stejných podmínek ochrany osobních údajů, jaké uplatňuje provozovatel. Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Uživatel má právo požádat poskytovatele, aby jeho osobní údaje vyloučil ze zpracovávání. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů, požadujete vyloučení osobních údajů ze zpracování nebo se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv, kontaktujte nás prosím.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. 4. 2012