Lov zvěře

Ceníky

 • Každý lovecký host musí být vybaven platným loveckým lístkem a musí být pojištěn.
 • Každému loveckému hostu se přidělí lovecký průvodce.
 • Loveckým dnem se rozumí raní a večerní vycházka
 • Příprava a režie lovu 1000,- Kč se účtuje každému loveckému hostu jednorázově za celou délku pobytu na jedné lovecké akci.
 • Poplatek za průvodce hradí lovecký host pouze v případě úspěšného lovu, chybení či postřelení zvěře.
 • Za dohledávku zvěře s lovecky upotřebitelným psem se účtuje 800,- Kč.
 • Preparace trofeje prosté – vybělení lebky, může být loveckému hostu na jeho žádost provedena.
 • Za použití služebního vozidla LZ Kladská se účtuje loveckému hostu 15,- Kč / 1 km.
 • Prodej zvěřiny se provádí podle aktuálního ceníku LZ Kladská.
 • K poplatkům za lov a služby s ním spojené (vyjma rybářských lístků) se účtuje 21% daň z přidané hodnoty. Při prodeji zvěřiny se účtuje pouze 15% daň.
 • Poplatky spojené s lovem, hradí lovecký host poslední den svého pobytu v lovecké kanceláři na Kladské. Za lovecké účty je možné platit i platební kartou.